Disclaimer

Ondanks de grote zorg die is besteed aan het totstandkomen van deze website, is het niet uit te sluiten dat er onjuistheden of onvolkomenheden in kunnen voorkomen.

Hellen Nagel praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie wijst iedere vorm van aansprakelijkheid, voor wel verlies of gevolgschade dan ook, hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Bezoek aan deze website, alsmede het downloaden of in de praktijk toepassen van de gegeven informatie, geschiedt geheel voor het eigen risico van de bezoeker.

Hellen Nagel praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op door te mailen naar hellen@hellennagel.nl