Financieel reglement Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie

 

U bent in behandeling bij Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie. Om onduidelijkheid te voorkomen heb ik voor u de belangrijkste punten betreffende de financiën op een rij gezet. Ik vraag u dit goed door te Iezen en onderaan te ondertekenen. Met ondertekening

van dit reglement verklaart u zich ook akkoord met mijn algemene voorwaarden. Deze kunt u vinden op mijn website.

Dit reglement is noodzakelijk voor de administratie.

 

Vergoeding:

•   Als u een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist wordt uw factuur gedeeltelijk vergoed.

•   Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie heeft geen contract met zorgverzekeraars. Dit is een bewuste keuze. Zo kan ik u persoonlijke zorg aanbieden, zonder vast te zitten aan restricties van de zorgverzekeraar. Daarnaast zijn mijn consulten veel tijdsintensiever dan die in gemiddelde ziekenhuizen of praktijken. Met andere woorden een consult bij Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie is niet vergelijkbaar met een gemiddeld consult in een ziekenhuis.

•   Een bezoek aan een medisch specialist valt onder uw basisverzekering. Er bestaan meerdere soorten basisverzekeringen, een budget polis (natura), een reguliere poIis (mix tussen natura en restitutie) en een exclusief polis.

•   Door de verschillende basispolissen zit er verschil in de vergoeding die u krijgt, variërend van 50 tot 100% van het marktconforme tarief. Dit marktconforme tarief wordt door de zorgverzekeraar zelf bepaald en verschilt per verzekeraar.

•   Hellen Nagel Praktijk voor Seksuologie en Gynaecologie heeft haar eigen tarieven en deze kunnen afwijken van de marktconforme tarieven van de verzekeraar. Mijn tarieven zijn afgestemd op de tarieven in de regio. Omdat ik geen contracten hebben, bepaal ik de prijs in alle redelijkheid.

•   U dient ten alle tijden rekening te houden met het verplichte eigen risico. In 2018 bedraagt dit €385. Het kan daarom zijn dat u geen vergoeding ontvangt indien de behandeling binnen uw eigen risico valt.

•   Als u een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist voor seksuologie dan is er ook de mogelijkheid dat uw factuur gedeeltelijk wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt een gedeelte van een consult tot een bepaald maximum. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw polisvoorwaarden er op na te slaan en evt. contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

•   Als u gebruik maakt van vergoeding vanuit de aanvullende verzekering wordt uw eigen risico niet aangesproken.

 

Uw factuur:

•   Wanneer u bij een medisch specialist op bezoek gaat in een kliniek of in een ziekenhuis wordt er gewerkt met de DBC-systematiek. Dit is een Iandelijke regeling. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. U kunt een DBC zien als een soort mapje. Een DBC verzamelt alles in dit mapje wat er in uw behandeling gebeurt. Een eerste DBC wordt automatisch na 90 dagen gesloten. Alle onderdelen uit uw DBC worden door een systeem samengevoegd en hier komt een zorgproductcode uit. Deze code bepaalt het tarief dat u terugziet op uw factuur.

•   Ik kan u van te voren niet zeggen hoeveel uw bezoek aan mijn praktijk kost, omdat ik niet kan inzien wat u persoonlijk nodig heeft om u bij uw klachten te helpen.

•   De consulten die per 1 januari 2018 in rekening worden gebracht zijn eerste consulten, vervolgconsulten, webcamconsulten, telefonische consulten en e-mail met uw behandelaar.

•   Duurt uw behandeling langer dan 90 dagen, dan opent er automatisch een vervolg DBC. Hier komt weer een aparte factuur voor. De vervolgtrajecten beslaan 120 dagen.

•   U krijgt van ons 30 dagen de tijd om uw factuur voIledig te betalen. Dit is vaak ruimschoots genoeg om uw factuur in te dienen bij uw zorgverzekering.

•   U ontvangt uw factuur per post of per beveiligde mail.

•   Wanneer u niet betaalt, ontvangt u een herinnering. Wanneer u na de herinnering niet betaalt, krijgt u een Iaatste herinnering. Wanneer er dan nog niet voldaan wordt dan betaling van mijn factuur, wordt deze naar het incassobureau gestuurd en zijn de bijkomende extra kosten voor uw eigen rekening.

•   Wanneer u niet vanuit de basisverzekering een vergoeding krijgt of wenst, ontvangt u eveneens een factuur die u binnen 30 dagen aan mij moet voldoen. Ook hierbij geldt:

•   Wanneer u niet betaalt, ontvangt u een herinnering. Wanneer u na de herinnering niet betaalt, krijgt u een Iaatste herinnering. Wanneer er dan nog niet voldaan wordt dan betaling van mijn factuur, wordt deze naar het incassobureau gestuurd en zijn de bijkomende extra kosten voor uw eigen rekening.

 

Voor gezien:

 

Naam:

 

Geboortedatum:

 

Datum:

 

Plaats:

 

Handtekening: